Thema-avonden Verbeelding en Geloof

Komend voorjaar zullen er weer een drietal thema-avonden worden georganiseerd door de samenwerkende kerken van Utrecht-West (Antonius-Pniël-Dominicus) in de Refterzaal van de Dominicus. Deze zijn gepland op 16 maart, 30 maart en 13 april 2011 (van 20:00 – 22:00 uur).

Het thema van deze serie is “Verbeelding en Geloof”. Voor elke avond is een deelthema gekozen, dat op eigen manier een ander aspect laat zien van het hoofdthema:

  1. Verbeelding van de hemel – 16 maart
    De bekende iconenschilder Geert Hüsstege, die ook de verrijzenisicoon in de Dominicus heeft geschilderd, geeft een inkijkje in de wijze, waarop hij wordt geïnspireerd tot het schilderen van zijn iconen. Tevens is er in de kerk een tentoonstelling van een aantal van zijn werken. Meer info in deze flyer.
  2. Versteend geloof – 30 maart
    We kijken naar de architectuur van kerken vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, met name naar de kerken in onze stad, waarvan er vele al werden gesloopt. Ook hier willen we horen, wat de inspiratie is en was om tot die vormgevingen te komen. Bettina van Santen zal op deskundige wijze ons veel hierover komen vertellen
  3. Passie in de kunst – 13 april
    Grieta Felix neemt ons mee in moderne verbeelding van de passie in de kunst, waarbij oude passiemuziek van Bach een grote rol vervult

Alle drie de avonden zullen we met de inleiders in gesprek gaan over wat ons aanspreekt in vormgeving en verbeelding van geloof. De entree per avond is € 5,00. Aanmelden kan weer via het secretariaat van de Dominicus: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of door de week van 09:00 – 12:00 uur tel. (030) 293 5245.