Thema-avonden: Het brein beter dan God?

Ons brein is een actueel thema waarover veel wordt gepubliceerd en gediscussieerd. De resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek roepen veel vragen op over wat er nu precies door onze hersenen wordt geregeld en wat dat betekent. Hoe gaan we om met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek? Hoe verhouden de resultaten van wetenschappelijk onderzoek zich met onze al dan niet religieuze levenservaringen? Deze kwesties,die voor iedereen van belang zijn, bieden stof genoeg voor drie boeiende thema-avonden. Drie deskundige gastsprekers zullen vanuit hun expertise een inleiding houden en met de aanwezigen in gesprek gaan.

woensdag 29 februari , 20.00 uur
Zijn wij ons brein? – visies
Drs. Peter van Bekkum is psycholoog NIP, gespecialiseerd in onderzoek, advies en training op de gebieden stress en burnout, sociale veiligheid, persoonlijke effectiviteit en leiding geven. Hij is auteur van diverse Arbo-infomatiebladen bij uitgeverij SDU. Van Bekkum stelt o.a. in de volgende punten aan de orde:
– Hoe slaan wij kennis op via ons brein?
– Hoe werkt ons geheugen in ons brein?
– Hoe kunnen wij ons brein beschadigen?

woensdag 14 maart, 20.00 uur
Is er meer dan ons brein? – levensvragen
Drs. Sara Kapitein-de Haan studeerde geneeskunde in Amsterdam en heeft zich vervolgens gespecialiseerd in de psychiatrie. Zij is nu werkzaam binnen een GGZ instelling. Aan de hand van het boek van Dick Swaab gaat zij in op de vraag in hoeverre alles wat we ervaren uit ons eigen brein komt of dat er meer is dan dat.

woensdag 21 maart, 20.00 uur
Wat willen wij met ons brein? – gevolgen
Drs. Annemarie van Stee is neurowetenschapper en filosoof, en doet onderzoek naar de impact van neurowetenschap op ons zelfverstaan, met name op het gebied van religie. Zij wil aan de orde stellen wat de gevolgen zijn van de voortschrijdende kennis over ons brein voor ons leven en de samenleving.

Locatie, entree en aanmelden
Dominicuskerk, Palestrinastraat 1
Entree per avond €5,– incl. koffie/thee

Aanmelden secretariaat Dominicuskerk: 030-2935245, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur of secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl

De thema-avonden worden georganiseerd door de samenwerkende kerken Utrecht-West