Stichting Vrienden van de Dominicus opgericht

Op woensdag 1 april 2009 is de stichting Vrienden van de Dominicus opgericht. De stichting heeft ten doel: ‘het in stand houden en multifunctioneel (doen) gebruiken van de St. Dominicuskerk en haar bijgebouwen ten dienste van maatschappelijke samenhang, zorg en inspiratie in de wijk Oog in Al en de stad Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.’