Sint Maarten

Het feest van Sint Maarten vindt plaats op 11 november 2010. Dit jaar organiseert de Stichting Vrienden van de Dominicus dit samen met Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al. Om 19:00 verzamelen de kinderen zich op het Herderplein voor de welbekende lampionnenoptocht (voorafgegaan door fanfare en majorettes) om vervolgens te eindigen bij de Dominicuskerk waar de inmiddels traditionele chocolademelk, limo, koffie en speculaas te krijgen is. In de Dominicuskerk wordt op leuke wijze het mooie verhaal van Sint Maarten aan iedere belangstellende verteld.

Dit jaar wordt tevens een inzamelactie gehouden voor de Voedselbank van Lombok. Aan alle kinderen de uitnodiging om niet alleen snoep te verzamelen, maar ook (houdbare producten) voor de voedselbank. In de Dominicuskerk (18:00 – 20:30) worden deze verzameld. Voedsel in blik, pot en houdbare producten zoals wasmiddel, koffie, tandpasta etc. zijn van harte welkom. Natuurlijk zijn ook ouders en andere wijkbewoners welkom om houdbare producten langs te brengen. Namens de voedselbank, alvast veel dank!