Sint Maarten

Voedselinzameling
Na het grote succes van vorig jaar gaat de Dominicuskerk in Oog in Al ook dit jaar weer voedsel inzamelen voor de voedselbank ‘De Wijkplaats’ in Lombok. Op zondag 11 november kunt u tussen 18:00 en 20:30 terecht bij de kerk aan de Händelstraat. Aan alle kinderen de uitnodiging om niet alleen snoep te verzamelen, maar ook (houdbare producten) voor de voedselbank. Voedsel in blik, pot en houdbare producten zoals wasmiddel, koffie, tandpasta etc. zijn van harte welkom. Natuurlijk zijn ook ouders en andere wijkbewoners welkom om houdbare producten langs te brengen. Namens de voedselbank,alvast veel dank!

Sint Maarten Lampionnenoptocht
De Wijkvereniging organiseert ook dit jaar weer de Sint Maarten optocht. Om 18:45 kunnen de kinderen zich verzamelen op het Herderplein voor de optocht (voorafgegaan door fanfare) om vervolgens te eindigen bij de Dominicuskerk waar de inmiddels traditionele chocolademelk, limonade, koffie en speculaas te krijgen is. Deelname is gratis voor alle kinderen en ouders uit de wijk.

Optreden ‘The Church Movement Crew’
Na de lampionnenoptocht, om 20.00 uur, vindt er in de kerk een optreden plaats van The Church Movement Crew: een dansgroep die breakdance, streetdance en toneelspelen combineert tot een spetterende show.