Partners

Partners op het gebied van kunst en cultuur
De hieronder genoemde stichtingen en organisaties ontplooien in samenwerking met de Stichting Vrienden van de Dominicus initiatieven op het gebied van kunst en cultuur:

Partners op het gebied van zingeving en spiritualiteit
De hieronder genoemde stichtingen en organisaties willen in samenspel met de Stichting Vrienden van de Dominicus initiatieven ontplooien op het gebied van zingeving en spiritualiteit:

Er zijn gesprekken gaande met nog meer potentiële partners. Wilt ú ook partner worden, meld u dan aan via info@vriendenvandedominicus.nl.