Over ons

De Nieuwe Dominicus wordt onderdeel van het Huis van Dominicus

Stichting Vrienden van de Dominicus

Toen de dominicanen in 1951 in Utrecht een klooster lieten bouwen, kozen ze als locatie expres geen braakliggend terrein aan de rand van de stad, maar een plek middenin een wijk. Dáár, in Oog in Al, wilden zij tussen en met de wijkbewoners bidden en werken. De dominicanen zijn vertrokken, maar kerk en klooster staan er nog en er vinden allerlei activiteiten plaats.

Een deel van deze activiteiten wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Dominicus. Deze stichting is in 2009 opgericht met als doel ‘het in stand houden en multifunctioneel (doen) gebruiken van de St. Dominicuskerk en haar bijgebouwen ten dienste van maatschappelijke samenhang, zorg en inspiratie in de wijk Oog in Al en de stad Utrecht, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’.

Onder de naam De Nieuwe Dominicus – Plaats voor rust en rumoer heeft de stichting sinds 2009 talloze activiteiten voor een breed publiek ontwikkeld op het gebied van cultuur, intellectuele verdieping en persoonlijke bezinning. Daarnaast vonden en vinden er echter ook andere activiteiten plaats in de Dominicus. Er wordt gebeden en gezongen, er wordt gestudeerd en nagedacht, er wordt vergaderd en er zijn activiteiten voor jongeren en ouderen. Met alle ‘bewoners’ van de gebouwen aan de Händelstraat en de Palestrinastraat hebben wij besloten per 1 september 2019 samen verder te gaan onder de naam Huis van Dominicus. Eén huis met verschillende kamers. Een huis voor mensen die zoeken naar stilte en bezinning, maar ook voor mensen die samen iets willen doen. Die willen luisteren naar muziek of kijken naar kunst. Die nieuwsgierig zijn naar wat een ander beweegt of beter zicht willen krijgen op maatschappelijke kwesties.

Stichting Vrienden van de Dominicus blijft zich onverminderd inzetten voor het in stand houden en multifunctioneel (doen) gebruiken van de Dominicus. De Stichting blijft activiteiten organiseren onder de vlag en het programma van het Huis van Dominicus. Het programma van alle activiteiten zijn te vinden op: www.huisvandominicus.nl.

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dominicus,
Anja van Leusden (voorzitter)

Stichting Vrienden van de Dominicus
Palestrinastraat 1, 3533 EH  Utrecht
Bankrekening NL90 RABO 0115783067
info@vriendenvandedominicus.nl