Kenniscafé prof. dr. Anne-Marie Korte

Religie en de (on)zichtbaarheid van het vrouwelijk lichaam

Zondag 25 november 2012: 20:30 – 22:30 uur

Conflicten over de plaats van religie in de huidige samenleving hebben opvallend vaak te maken met de (on)zichtbaarheid van het vrouwelijk lichaam. In modern en seculier perspectief vormen gesluierde vrouwen een steen des aanstoots. En het onbedekte lichaam van vrouwen is voor sommige religieuze gemeenschappen een probleem bij uitstek, zoals de heftige reacties op de film Submission (2004) hebben laten zien. Hoe komt het dat het vrouwelijk lichaam zo’n bijzondere rol speelt in de strijd over de hedendaagse rol en de nieuwe zichtbaarheid van religie(s)? Prof.dr. Anne-Marie Korte, gespecialiseerd in onderzoek naar religie, gender en seksualiteit, gaat uitgebreid in op dit thema. Het optreden en de veroordeling van de Russische punk groep Pussy Riot neemt zij hierbij als voorbeeld.

Anne-Marie Korte (1957) is hoogleraar Religie en Gender aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1a
Entree: Vrijwillige bijdrage