Kenniscafé met prof. dr. Wil van den Bercken

Dé avond om wat te weten te komen, gezellig te netwerken en te ontmoeten.
Deze avond: Oosters-Orthodoxe en katholieke religieuze kunst met Prof. dr. Wil van den Bercken

Zondag 12 februari 2012 – 20:30 tot 22:30 uur

Wil van den Bercken (1946) was tot vorig jaar bijzonder hoogleraar Russische kerkgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarnaast docent Russische politieke en culturele geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde over Sovjet atheïstische propaganda, kerk-staat verhouding in de Russische geschiedenis en over christelijke thema’s in de romans van Dostojevski.

Iconen en beelden zijn vanzelfsprekende attributen in orthodoxe en katholieke kerkgebouwen en de christelijke kunst is een belangrijk onderdeel van de Europese artistieke geschiedenis. Toch is er ooit een heftig theologisch debat gevoerd of religieuze afbeeldingen wel verenigbaar zijn met het eerste van de tien geboden: geen beelden maken. Het Jodendom, de Islam en het Calvinisme verwerpen op theologische gronden religieuze afbeeldingen. In de lezing zal kort de iconenstrijd uit de 8ste en 9de eeuw worden besproken met haar argumenten voor en tegen religieuze afbeeldingen. Ook komt de tegenstelling tussen sacrale en puur esthetische benadering van iconen aan de orde. Vervolgens zullen de verschillen tussen Russisch Orthodoxe iconografie en katholieke schilderkunst worden aangetoond aan de hand van talrijke dia’s. Tenslotte zal gewezen worden op het paradoxale aspect dat bij toenemende secularisering de interesse voor religieuze kunst juist groeit, en dat de esthetische weergave van geloofsthema’s vaak het enige medium is waardoor niet-christenen in contact komen met het christendom.

Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1a
Entree: Vrij