Kenniscafé met hoogleraren uit de wijk

Dé avond om wat te weten te komen, gezellig te netwerken en te ontmoeten:

Duurzaamheid in het geding: China plundert Afrika?

Prof. dr. ir. Tuur Mol, professor in Environmental Policy, Wageningen Universiteit
zo. 29 mei 2011, 20:30-22:30 (Dominicuskapel, ingang Palestrinastraat 1

China heeft al twee decennia een ongekende periode van economische groei en is hard op weg de nieuwe hegemoniale macht in de wereld te worden. Daarvoor heeft dit land veel natuurlijke hulpbronnen nodig (zoals olie, hout, grondstoffen, mineralen). Steeds vaker importeert China die grondstoffen, onder andere uit Afrika. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het Afrikaanse milieu? Is het gedrag van China vergelijkbaar met dat van de Verenigde Staten aan het begin van de vorige eeuw, of van de Nederlandse republiek in de Gouden Eeuw? Hebben we dan helemaal geen lessen geleerd uit het verleden?

Klik hier voor de poster.

Inzichten over samenlevingen uit een ver verleden

Prof. dr. Nico Roymans, hoogleraar West-Europese Archeologie, VU Amsterdam
zo. 10 april 2011, 20:30-22:30

Na een korte algemene inleiding over archeologie als wetenschap, zal Nico – aan de hand van eigen opgravingsgegevens – laten zien hoe je als archeoloog tot verbluffend rijke inzichten kunt komen over samenlevingen uit een ver verleden. Als thema’s komen aan bod:

  1. Bataafse boerengemeenschappen in het Nederlandse rivierengebied en hun bijzondere band met het Romeinse leger.
  2. De bijzondere rol van goud in de pre-Romeinse samenlevingen in Zuid-Nederland naar aanleiding van de opgraving van de Keltische goud- en zilverschat te Amby bij Maastricht. Daarbij zal Nico ook aandacht besteden aan de Limes (de Romeinse grens) die door onze wijk liep, en de opgravingen die daarmee samenhingen.