“Jodendom. Een wereld vol verhalen”

Inleider: mevrouw drs. Grieta Felix

Zondag 25 maart van 20.30 tot 22.30 uur
Een verkenning van de Joodse geschiedenis, waarbij zaken als de verwoesting van de tempel, de diaspora, verdrijving en vervolging, emancipatie en stromingen binnen het Jodendom aan de orde komen.

Zondag 1 april van 20.30 tot 22.30 uur
Het Joodse leven met rijke tradities en eeuwenoude feesten, die niets aan actualiteit hebben ingeboet.

Entree per avond € 10,00 incl. consumptie
Aanmelden secretariaat Dominicuskerk
030-2935245, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur
of secretariaat@dominicuskerkutrecht