Geloven in de (post)moderne samenleving

Lange tijd leek in het Westen het tijdperk van de religie voorgoed voorbij. Terwijl de secularisatie doorzet, begint deze echter ook haar rafelranden te tonen en lopen filosofen aan tegen de grenzen van de ‘immanente kooi’ die het rationalisme onafwendbaar lijkt te creëren. Tegelijk lijkt het postmodernisme haar eigen ondermijnende vijanden te scheppen en toont religiositeit zich in diverse gedaanten als een vitale realiteit met een groot vermogen tot creatieve en destructieve adaptaties en transformaties. Te midden van deze ontwikkelingen zoeken mensen een eigen weg, willen ze trouw zijn aan hun vragen, inzichten, ervaringen en intuïties en tegelijk midden in de moderne tijd staan.

De leergang Geloven in de (post)moderne samenleving presenteert visies op geloof en samenleving van enkele belangrijke moderne filosofen en theologen.

Flyer cursus De Zinnnen, najaar 2017