Dominicusgroep leest Franciscus

Op dinsdag 7 april start een nieuwe leesgroep rond Evangelii Gaudium (De vreugde van het evangelie) van paus Franciscus. In zijn eerste ‘brief’ uit 2013 stelt Franciscus drie voor hem belangrijke thema’s aan de orde: het Evangelie is een boodschap van vreugde; de kerk is bij uitstek missionair en naar buiten gericht; het Evangelie is allereerst goed nieuws voor de armen.
Iedereen is van harte welkom mee te lezen en te praten.

Start: dinsdag 7 april, 20.00-21.30 uur uur – N.B. nieuwe begindatum!
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1A
Kosten: aanschaf boek De vreugde van het evangelie. Apostolische exhortatie Evangelii gaudium , € 15,– (Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda of bestel@rkk.nl)
Vervolgdata: ieder eerste dinsdag van de maand
Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)