De vreugde van het evangelie

De Dominicusleesgroep leest Evangelii Gaudium (De vreugde van het evangelie) van paus Franciscus. In zijn eerste ‘brief’ uit 2013 stelt Franciscus drie voor hem belangrijke thema’s aan de orde: het evangelie is een boodschap van vreugde; de kerk is bij uitstek missionair en naar buiten gericht; het evangelie is allereerst goed nieuws voor de armen. U kunt nog aanhaken!

Datum: dinsdag 1 september, 20.00-21.30 uur
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1

Kosten: aanschaf boek € 15, – (Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda of bestel@rkk.nl)
Vervolgdata: 6 oktober, 3 november, 1 december
Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)