De Dwarsfluit in de XVIIIe eeuw op 30 oktober a.s.

Zondag 30 oktober 2011 – aanvang 15 uur
Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht – Oog in Al

Fluitstudenten van de Oude-Muziek-afdeling van het Haags Koninklijk Conservatorium en hun begeleiders brengen kamermuziek uit de achttiende eeuw ten gehore, op kopieën van instrumenten uit die periode. In deze muziek vervult de dwarsfluit vaak een centrale rol.

Dit kleurrijk programma met werken van Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emmanuel Bach, Georg Philipp Telemann, Joseph Bodin de Boismortier en Jacques Hotteterre, is samengesteld en ingestudeerd onder supervisie van de fluitist Wilbert Hazelzet; hij coördineerde de voorbereidingen en zal elk programma-onderdeel kort inleiden.

Medewerking verlenen o.a. Joanna Marsden, Lucia Maestro, Felipe Egana, Chloe Hansen.

Kaartverkoop
Kaartverkoop in de kerk: volwassenen € 10,– / kinderen € 2,– incl. consumptie
Voorverkoop: volwassenen € 7,50 bij PostMasters, Händelstraat 61