Cultuurcafé: Dode Zeerollen

Zo 6 oktober en zo 3 november 2013 van 20.00-22.00 uur

 

2013-10-06_Cultuurcafe_DodeZeerollen_Medium

De Dode Zeerollen worden beschouwd als een van de belangrijkste archeologische vondsten van de twintigste eeuw. Bij toeval ontdekt door herders in de grotten bij Qumran bleken ze, na vele jaren van onderzoek, van onschatbare waarde voor onze kennis van het jodendom en het vroege christendom. Zij bevatten onder anderen de oudste bewaard gebleven Bijbelteksten.

In het Drents Museum in Assen is tot en met 5 januari 2014 een tentoonstelling over de Dode Zeerollen. Naar aanleiding hiervan houdt drs. Grieta Felix (kunsthistorica en classica) een lezing waarin zij nader zal ingaan op deze fascinerende schriftrollen met hun volgens sommige geleerden controversiële inhoud en de omstandigheden waaronder ze zijn geschreven en verborgen.

Bij voldoende belangstelling zal er een tweede avond volgen, op zondag 3 november, 20.00-22.00 uur, rond de technische aspecten van transcriberen en ontcijferen van oude tekstfragmenten.

Plaats: Dagkapel, Palestrinastraat 1
Entree: € 7.50
Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of (030) 293 5245 (tussen 09:00 en 12:00 uur).