Begeleide meditatie najaar 2012

Mediteren

Meditatie kent veel verschillende vormen maar heeft altijd te maken met stilte, met concentratie en loskomen van je gedachten. Dit klinkt gemakkelijk, maar vraagt in de praktijk oefening en discipline. Wie daar tijd en ruimte voor maakt, ontdekt dat er langzaam maar zeker meer aandacht komt om te leven in het hier en nu. Gaandeweg daal je af van je hoofd naar je hart.

Wat altijd terugkomt in een gesprek met mensen die kiezen voor meditatie is het verlangen naar stilte, een verlangen om aandachtiger te leven of een verlangen naar rust. Maar ook een verlangen om dichter bij de bron van het bestaan, de Bron van het leven te komen. Christelijke meditatie is een weg om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid van God in je leven.

Begeleide meditatie

Deze maandelijkse bijeenkomsten op de donderdagavond beginnen met een eenvoudige oefening die helpt om stil te worden. Daarna gaan we de weg naar binnen met behulp van muziek, een tekst of een beeld. In stilte laten we dit op ons inwerken en we sluiten af met een (korte) uitwisseling van ervaringen.

Wanneer?
Locatie: dagkapel Dominicus, Palestrinastraat 1
Kosten: € 12,50 per keer; bij  betaling vooraf voor de hele serie €45,–, over te maken op rek. nr. 1157.83.067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, onder vermelding van ‘begeleide meditatie’
Aanmelding: info@denieuwedominicus.nl
Data: donderdag 13 september, donderdag 11 oktober, donderdag 8 november en donderdag 13 december