Bestuur en Projectgroep

Stichting Vrienden van de Dominicus bestaat uit een Bestuur, een Projectgroep en een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Anja van Leusden Voorzitter bestuur
Christoph Jeloschek Secretaris bestuur
Ad van Dijk Bestuurslid
Daan Ponsteen Bestuurslid
Marco Deterink Penningmeester bestuur
Ank Rinzema Projectgroep

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en/of bestuursleden die ons willen helpen om ons doel te verwezenlijken. Heb je interesse, neem dan contact op met één van de mensen hierboven of stuur een e-mail naar info@vriendenvandedominicus.nl.