2016: Jaarthema Stromen

Dat wij volstromen met levensadem / En schreeuwen eindelijk geboren – dicht Huub Oosterhuis. Dat verlangen naar bevrijding, naar geboorte, naar nieuw begin kennen we allemaal. Toch lijkt het vaak alsof wij onze adem juist inhouden.

Denk bijvoorbeeld aan het debat over vluchtelingen. Op voorlichtingsavonden over de vestiging van opvangcentra gaat het er soms heftig aan toe, maar verreweg de meeste mensen blijven thuis. Ze houden hun adem in en denken benauwd: ‘Hoe moet het verder? Met de vluchtelingen? Met onze samenleving?’ In de media wordt gesproken en geschreven over vluchtelingenstomen, over asieltsunami, over instroomcijfers. Dit appelleert aan ons collectieve bewustzijn dat stromend water een bedreiging kan vormen. En de middelen die wij gebruiken in onze strijd tegen het water, worden door onze politici symbolisch ingezet tegen de vluchtelingenstroom: ze willen dijken opwerpen, indammen, stromen verleggen.

Maar stromend water belichaamt ook veel positiefs: het brengt energie, het verbindt, het schept nieuw landschap land en maakt leven mogelijk. Misschien zijn de mensen die de vluchtelingenstroom uitmaken brengers van nieuw leven. De confrontatie met andere ideeën en gewoontes maakt het mogelijk niet alleen de ander echt te leren kennen, maar ook om iets nieuws over jezelf te ontdekken. We zullen bij elkaar en bij onszelf schatten vinden en duistere, bedreigende kanten ontdekken. En misschien leidt de hoop op en verlangen naar goed leven dat hen hier bracht, en onze noodzaak op hun komst te reageren, ertoe dat de verlamming, die onze samenleving in de greep lijkt te hebben, doorbroken wordt. Dat wij volstromen met levensadem.

Stromen, stroom, stroming – een onstuitbare beweging, die zowel kan leiden tot ondergang en dood als tot geboorte. Een mooi thema om een jaar mee bezig te zijn. En dat is wat we gaan doen in de Dominicus. Het thema zal terugkeren in verschillende vormen, expliciet en zijdelings: lezingen, debat, workshops, meditatie, muziek, kunst en misschien gaan we zelfs het water op. Daarnaast zijn er onze vaste activiteiten zoals het Kenniscafé en Dominicusleesgroep. Geef u op voor de digitale nieuwsbrief en laat u meevoeren: via www.denieuwedominicus.nl of stuur een mailtje naar info@denieuwedominicus.nl.

Anja van Leusden
voorzitter van de Stichting Vrienden van de Dominicus