Rex et Regina. Vorstelijke muziek uit de vijftiende en zestiende eeuw

Ensemble Joli Cuer, 2019

Vocaal ensemble Joli Cuer

Koningen en koninginnen speelden een belangrijke rol als mecenas van componisten en uitvoerend musici. Ze werden geëerd met muzikale lofdichten en smeekbedes om het land te beschermen. Ook vorstelijk liefdesverdriet, zorg om het krijgen van nakomelingen en vorstelijke rouw werden vaak verwerkt in schitterende composities. In het gevarieerde programma van ensemble Joli Cuer komen koningin Dido van Carthago, koning Frans I van Frankrijk, koning Hendrik VIII van Engeland, Anna van Bretagne, maar ook de Bijbelse koning David, Christus Koning, Maria als Hemelse Koningin en de Drie Koningen langs. Tussen de muziek door worden teksten voorgedragen, van Shakespeare tot tweets van Trump.

Datum en tijd: zondag 12 mei, 16.00 uur
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat
Toegang: € 7,50 (incl. consumptie)