Engelen in de kunst

Muurschildering in iconenstijl met engel

Met hun vleugels bewegen engelen zich vrij tussen onze wereld en ‘de andere wereld’: de hemel of de geestelijke wereld. Toch werden ze in de vroege christelijke kunst meestal zonder vleugels afgebeeld. Anders zouden ze te veel doen denken aan de gevleugelde hemelfiguren uit de profane Grieks-Romeinse cultuur. Volgens de christelijke leer waren ze geslachtsloos, maar daar hielden kunstenaars zich niet altijd aan. Vanouds worden de engelen in negen groepen verdeeld. Gewone engelen en aartsengelen zoals Raphaël hebben de laagste rang. Marian van Caspel laat ons zien hoe deze boodschappers tussen hemel en aarde door de eeuwen heen zijn afgebeeld door kunstenaars.

Datum en tijd: donderdag 6 juni, 20.00-22.00 uur
Locatie: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1
Toegang: € 7,00 (incl. consumptie)
Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)