Programma

  Kenniscafé: Leven doorgeven
  02 09 2018 om 20:00

  Foto Ans van Pelt Ans van Pelt doet onderzoek naar de oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid, meer specifiek naar het voortijdig stoppen van zaadcelvorming bij veel mannen die geen zaadcellen aanmaken. Doel daarvan is het verder ontwikkelen van therapieën om mannelijke onvruchtbaarheid te herstellen. Ook richt Van Pelt zich op fertiliteitspreservatie voor mannen die een behandeling moeten ondergaan waarbij de zaadcelproductie tijdelijk of permanent wordt tenietgedaan, zoals bij chemotherapie. Zeker bij jongens vóór de puberteit is er nu geen enkele therapie om de vruchtbaarheid veilig te stellen. Ans van Pelt is hoogleraar Translational Reproductive Biology (AMC-UvA) en hoofd van het AMC laboratorium voor Voortplantingsbiologie. Datum en tijd: zondag 2 september, 20.00-22.00 uur. Locatie: refter Dominicus, Palestrinastraat 1. Toegang: gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

  Dominicusleesgroep leest Zielen winnen
  04 09 2018 om 20:00

  Omslag De Dominicusleesgroep leest momenteel Zielen winnen. Op zoek naar kerk buiten de gebaande paden van Erik Borgman. Een inspirerend boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt. Per avond worden een of twee hoofdstukken besproken. Ieder hoofdstuk heeft een eigen thema, dus u kunt nog meedoen. Datum bijeenkomst: dinsdag 4 september, 20.00-21.30 uur. Vervolgdata: eerste dinsdag van de maand. Locatie: kapittelzaal Dominicus, Palestrinastraat 1. Kosten: € 18,95 (aanschaf boek). Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

  Open avond Begeleide meditatie
  04 09 2018 om 20:00

  Foto zon achter spinnenweb Ons leven is een wirwar van draden en verbindingen, die soms zelfs in de knoop raken. Oude wijsheidstradities spreken over het (menselijk) leven als een goddelijk weefsel; volgens de psalmist zijn wij door God geweven al in de moederschoot. Wat betekent dat voor ons leven? Om de rode draad van ons leven te vinden en ernaar te leven is een kunst. Wat helpt je om je te verbinden met wie je ten diepste bent? Hoe loopt de rode draad van jouw leven? Met wie ben je verbonden en waar heb je houvast aan? Met behulp van verschillende meditatievormen en gidsen uit de christelijke traditie pakken we de draad op. Kom kennismaken met deze vorm van mediteren op dinsdag 4 september, 20.00-21.00 uur. Toegang gratis, maar wel graag aanmelden vóór 1 september. Begeleider is Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider. Datum: dinsdag 4 september. Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1. Kosten: hele serie € 50,–*; losse avond € 15,– (m.u.v. 4/9) *overmaken naar NL90 RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v.: ‘begeleide meditatie najaar 2018’. Aanmelding en informatie: Marian Geurtsen, e-mail: mgeurtsen@kersentuin.nl. Meer informatie....

  Meditatie najaar 2018: Spinnen en weven
  11 09 2018 om 20:00

  Foto zon achter spinnenweb Ons leven is een wirwar van draden en verbindingen, die soms zelfs in de knoop raken. Oude wijsheidstradities spreken over het (menselijk) leven als een goddelijk weefsel; volgens de psalmist zijn wij door God geweven al in de moederschoot. Wat betekent dat voor ons leven? Om de rode draad van ons leven te vinden en ernaar te leven is een kunst. Wat helpt je om je te verbinden met wie je ten diepste bent? Hoe loopt de rode draad van jouw leven? Met wie ben je verbonden en waar heb je houvast aan? Met behulp van verschillende meditatievormen en gidsen uit de christelijke traditie pakken we de draad op. Begeleider is Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider. Data: dinsdagavond 11/9, 9/10, 13/11 en 11/1. Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1. Kosten: hele serie € 50,–*; losse avond € 15,– (m.u.v. 4/9) *overmaken naar NL90 RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v.: ‘begeleide meditatie najaar 2018’. Aanmelding en informatie: Marian Geurtsen, e-mail: mgeurtsen@kersentuin.nl. Meer informatie....

  Everard Meysterdag 2018: Kloosterwerkplaats
  22 09 2018 om 09:30

  Foto kerkplein Dominicuskerk, juni 2018 De rooms-katholieke jonker Everard Meyster, die in de zeventiende eeuw op het landgoed Oog in Al woonde, had het vast wel mooi gevonden dat eeuwen later in ‘zijn’ wijk een dominicanenklooster verrees. Deze Dominicus is er nog steeds, als plaats van gebed en bezinning (ora) en als plaats van activiteiten (labora). Zaterdag 22 september verandert de Dominicus in een kunstwerkplaats. Vier kunstenaars/docenten die op Koningsdag in de kerk hebben geëxposeerd, geven ’s morgens en ’s middags workshops. Kom tekenen (Rob Meijer), vilt bewerken (Minke van der Vlerk), keramiek maken (Anita Rovers) en/of beeldhouwen (Wil Brakkee)! Een workshop gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Datum en tijd: zaterdag 22 september, 9.30-16.30 uur. Locatie: Dominicuskerk en bijgebouwen, Händelstraat. Workshops: 9.30-12.30 en 13.30-16.30 uur. Kosten workshop: € 25,– (twee workshops € 40,–) incl. materiaal. Rondleidingen gratis, de tijdstippen worden nog aangekondigd. Aanmelding workshops vóór 10 september: info@denieuwedominicus.nl

Afgelopen activiteiten