Programma

  Meditatie najaar 2017: Zachtmoedigheid
  17 10 2017 om 20:00

  Foto met zonnebloem ‘zachtmoedigheid, of de kracht van mildheid’ We maken van alles mee in ons leven en de grote vraag is telkens weer: hoe gaan we er mee om? Hoe gaan we om met ongemak, pijn, onzekerheid, angst en lijden, van onszelf en van anderen? Zachtmoedigheid of mildheid kan een kracht zijn om tot innerlijke weerbaarheid en dienstbaarheid te komen. Maar het vraagt wel om inzicht en oefening. Met behulp van verschillende meditatievormen en gidsen uit de christelijke traditie gaan we op zoek naar die kracht in onszelf. Samen mediteren betekent elkaar dragen in de stilte. De meditatiegroep wordt begeleid door Seintje Bos, theoloog en geestelijk begeleider. Data: dinsdagavond 17 oktober, 14 november en 12 december. : 20.00-21.30 uur. Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1. Kosten: € 15,00 losse avond, *over te maken op rek.nr. NL90RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v.: begeleide meditatie najaar 2017. Aanmelding en informatie: info@seintjebos.nl. Dit is een activiteit in het kader van het jaarthema ‘Visioenen’. Meer informatie....

  De dromen van gastarbeiders. Vijftig jaar (t)huis in Utrecht
  22 10 2017 om 20:00

  Foto buitenlandse werkenmer bij Bammens, Maarssen In de reeks Visionairen aandacht voor de verschillende groepen gastarbeiders die sinds de jaren ’60 in Utrecht zijn komen wonen. Waarom kwamen ze naar Nederland? Wat hoopten ze hier te vinden? Hoe vergaat het hen nu? Hebben zij hun dromen gerealiseerd? Ries Adriaansen en Maria Drewes laten een mooie en indringende film zien met interviews tegen de achtergrond van oude beelden van de stad. Ze gaan daarna nader in op thema’s als wonen, werken, leren, religie, gezondheid, zelforganisatie en vrije tijd. Datum en tijd: zondag 22 oktober, 20.00-22.00 uur. Locatie: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1. Toegang: € 7,– (incl. consumptie) Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

  Tot hun gedachtenis
  02 11 2017 om 19:00

  Flyer Allerzielen 2017 TOT HUN GEDACHTENIS noemen we de namen van onze lieve doden en ontsteken lichtjes om niet te vergeten dat leven en liefde blijven. OCULUS zingt over verlies en verlangen. Oculus is een vocaal kwartet in Utrecht dat zich vooral toelegt op muziek uit de renaissance: Sonja Heimans (sopraan), Jacqueline Hoekstra (alt), Daniël van der Wal (tenor) en Raphaël Rijntjes (bariton). Datum en tijd: donderdag 2 november, 19.00 uur. Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat.

  Requiems van Gounod en Puccini
  19 11 2017 om 15:00

  Logo Vrienden Onder leiding van dirigent Berny Oude Kempers voert het Projectkoor Passio twee requiems uit: Requiem in C van Charles Gounod en Requiem sc 76 van Giacomo Puccini. Het koor wordt begeleid door Willeke Smits (orgel) en Caroline Deul (cello). Zij verzorgen ook een instrumentaal intermezzo. Het mooie romantische requiem van Gounod is na zijn dood voltooid. Het requiem van Puccini is waarschijnlijk het kortste requiem dat ooit is gecomponeerd en totaal onbekend. Datum en tijd: zondag 19 november, 15.00 uur. Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat. Toegangsprijs: € 7,50 (incl. consumptie). Informatie: projectkoor@yahoo.com.

Afgelopen activiteiten