Programma

  De Stijl: Visionairen van een betere toekomst
  25 06 2017 om 20:00

  Foto Bettina van Santen - bron: Bettina van Santen Dit jaar wordt breed aandacht besteed aan het 100-jarig jubileum van de kunststroming De Stijl (1917-2017). Ook Utrechtse kunstenaars waren hierbij betrokken, zoals meubelmaker en architect Gerrit Rietveld. In haar lezing gaat architectuurhistorica Bettina van Santen in op de visionaire kanten van De Stijl. De kunstenaars achter de beweging hadden in het revolutiejaar 1917 uitgesproken ideeën over kunst en vormgeving, en de rol daarvan in het verwezenlijken van een betere samenleving. Bettina van Santen houdt zich bij de gemeentelijke afdeling Erfgoed bezig met architectuur van de negentiende en twintigste eeuw. Datum: zondag 25 juni, 20.00/22.00 uur. Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat. Toegang € 7,- (incl. consumptie). Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur). Meer informatie... Dit is de tweede lezing in de reeks Visioenen.

  Dominicusleesgroep leest Halik
  05 09 2017 om 20:00

  Omslag De Dominicusleesgroep begint aan een nieuw boek: De nacht van de biechtvader van Tomaš Halik. De essays in dit boek bevatten onder andere filosofische overpeinzingen over het paradoxale in de Bijbelse leer, analyses van de hedendaagse cultuur en psychologische observaties uit Haliks werk als biechtvader. Per avond wordt een of twee hoofdstukken besproken. Iedereen is welkom om mee te doen. Bijeenkomst: dinsdag 5 september, 20.00-21.30 uur. Vervolgdata: eerste dinsdag van de maand. Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1. Kosten: € 19,50 (aanschaf boek) Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

  Geloven in de (post)moderne samenleving: Acht colleges
  23 09 2017 om 10:00

  Detail flyer collegereeks Geloven - De Zinnen, najaar 2017 Lange tijd leek in het Westen het tijdperk van de religie voorgoed voorbij. Terwijl de secularisatie doorzet, begint deze echter ook haar rafelranden te tonen en lopen filosofen aan tegen de grenzen van de ‘immanente kooi’ die het rationalisme onafwendbaar lijkt te creëren. Tegelijk lijkt het postmodernisme haar eigen ondermijnende vijanden te scheppen en toont religiositeit zich in diverse gedaanten als een vitale realiteit met een groot vermogen tot creatieve en destructieve adaptaties en transformaties. Te midden van deze ontwikkelingen zoeken mensen een eigen weg, willen ze trouw zijn aan hun vragen, inzichten, ervaringen en intuïties en tegelijk midden in de moderne tijd staan. De leergang Geloven in de (post)moderne samenleving presenteert visies op geloof en samenleving van enkele belangrijke moderne filosofen en theologen. Programma: 23/9 Inleiding: wat heeft de moderniteit met de godsdienst gedaan? (prof.dr. André Cloots em., KU Leuven); 7/10 Marchel Gauchet: De onttovering van de wereld en de dynamiek van de transcendentie (dr. Stijn Latré, Universiteit van Antwerpen); 14/10 Richard Kearney: Transcendentie in de seculiere tijd – over vreemdelingen en vluchtelingen (prof.dr. Laurens ten Kate, Universiteit voor Humanistiek); 21/10 Charles Taylor: Wat is secularisatie? (prof.dr. Guido Vanheeswijck, Universiteit van Antwerpen); 28/10 Rowan Williams: Het onuitputtelijke mysterie van de werkelijkheid (prof.dr. Stephan van Erp, KU Leuven); 11/11 Catherine Keller: God in ontwikkeling (drs. Trees van Montfoort, PKN-predikante en onderzoekster); 18/11 Kathryn Tanner: Christus als kern (dr. Akke van der Kooi, Protestantse Theologische Universiteit Kampen/Groningen; 25/11 God als binnenbrekende en vernieuwende kracht (prof.dr. Erik Borgman, Universiteit van Tilburg) Locatie: kapittelzaal Dominicuskerk, Palestrinastraat 1, Utrecht. Doelgroep: professionals én belangstellenden WO/HBO-niveau; minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers. Data: zaterdagen 23/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11, 25/11, 10.00-12.30 uur. Kosten: € 185,– voor hele cyclus bij inschrijving vóór 9 september 2017. Na 9/9: € 200,– voor hele cyclus. Kosten per los college (als er plaats is): € 30,– (reductie voor kleine beurs mogelijk). Aanmelden: info@dezinnen.nl of tel. 06 20228973. Meer informatie...

Afgelopen activiteiten