Programma

  Kenniscafé: Mannelijke onvruchtbaarheid
  02 09 2018 om 20:00

  Foto Ans van Pelt Ans van Pelt doet onderzoek naar de oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid, meer specifiek naar het voortijdig stoppen van zaadcelvorming bij veel mannen die geen zaadcellen aanmaken. Doel daarvan is het verder ontwikkelen van therapieën om mannelijke onvruchtbaarheid te herstellen. Ook richt Van Pelt zich op fertiliteitspreservatie voor mannen die een behandeling moeten ondergaan waarbij de zaadcelproductie tijdelijk of permanent wordt tenietgedaan, zoals bij chemotherapie. Zeker bij jongens vóór de puberteit is er nu geen enkele therapie om de vruchtbaarheid veilig te stellen. Ans van Pelt is hoogleraar Translational Reproductive Biology (AMC-UvA) en hoofd van het AMC laboratorium voor Voortplantingsbiologie. Datum en tijd: zondag 2 september, 20.00-22.00 uur. Locatie: refter Dominicus, Palestrinastraat 1. Toegang: gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

  Dominicusleesgroep leest Zielen winnen
  04 09 2018 om 20:00

  Omslag De Dominicusleesgroep is in maart begonnen met een nieuw boek: Zielen winnen. Op zoek naar kerk buiten de gebaande paden van Erik Borgman. Een inspirerend boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt. Per avond worden een of twee hoofdstukken besproken. Datum bijeenkomst: dinsdag 4 september, 20.00-21.30 uur. Vervolgdata: eerste dinsdag van de maand, behalve in augustus. Locatie: kapittelzaal Dominicus, Palestrinastraat 1. Kosten: € 18,95 (aanschaf boek). Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

  Meditatie najaar 2018: Spinnen en weven
  04 09 2018 om 20:00

  Foto zon achter spinnenweb Ons leven is een wirwar van draden en verbindingen, die soms zelfs in de knoop raken. Oude wijsheidstradities spreken over het (menselijk) leven als een goddelijk weefsel; volgens de psalmist zijn wij door God geweven al in de moederschoot. Wat betekent dat voor ons leven? Om de rode draad van ons leven te vinden en ernaar te leven is een kunst. Wat helpt je om je te verbinden met wie je ten diepste bent? Hoe loopt de rode draad van jouw leven? Met wie ben je verbonden en waar heb je houvast aan? Met behulp van verschillende meditatievormen en gidsen uit de christelijke traditie pakken we de draad op. Kom kennismaken met deze vorm van mediteren op dinsdag 4 september, 20.00-21.00 uur. Toegang gratis, maar wel graag aanmelden vóór 1 september. Begeleider is Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider. Datum: dinsdag 4 september. Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1. Kosten: hele serie € 50,–*; losse avond € 15,– (m.u.v. 4/9) *overmaken naar NL90 RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v.: ‘begeleide meditatie najaar 2018’. Aanmelding en informatie: Marian Geurtsen, e-mail: mgeurtsen@kersentuin.nl. Meer informatie....

  Meditatie najaar 2018: Spinnen en weven
  11 09 2018 om 20:00

  Foto zon achter spinnenweb Ons leven is een wirwar van draden en verbindingen, die soms zelfs in de knoop raken. Oude wijsheidstradities spreken over het (menselijk) leven als een goddelijk weefsel; volgens de psalmist zijn wij door God geweven al in de moederschoot. Wat betekent dat voor ons leven? Om de rode draad van ons leven te vinden en ernaar te leven is een kunst. Wat helpt je om je te verbinden met wie je ten diepste bent? Hoe loopt de rode draad van jouw leven? Met wie ben je verbonden en waar heb je houvast aan? Met behulp van verschillende meditatievormen en gidsen uit de christelijke traditie pakken we de draad op. Begeleider is Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider. Data: dinsdagavond 11/9, 9/10, 13/11 en 11/1. Tijd: 20.00-21.30 uur. Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1. Kosten: hele serie € 50,–*; losse avond € 15,– (m.u.v. 4/9) *overmaken naar NL90 RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v.: ‘begeleide meditatie najaar 2018’. Aanmelding en informatie: Marian Geurtsen, e-mail: mgeurtsen@kersentuin.nl. Meer informatie....

Afgelopen activiteiten